VİZYON

Türkiye’de toplumun %12,29’u engelli kabul edilmektedir. Projenin ana amacı bu kesimin toplumda eşit haklara sahip olmaları, farklılıklarıyla yer edinmeleridir.

E-edebiyat platformu fikri ise yazmanın verdiği kendi üzerine düşünme , duyguların ve kendiliğin (Ben-lik) farkına varılması yoluyla iyileştirici gücünden gelmektedir.

Ayrıca, edebiyat yoluyla toplumsal stereotiplerin açığa çıkarılması, damgalamanın önlenmesi, yazarlar, editörler, çevirmenler ve hastalar arasında “kültürlerarası işbirliği” (İstanbul Modern, Birlikte öğrenmek atölyesi gibi) ile toplumsal entegrasyonun sağlanmasıdır.

Tavsiye Edilen Yazılar